Helsingborg skönmålar grovt problemet hemlöshet.
Hösten 2014 tvingade staden med alla sina maktmedel att Hemlösas Hus i Helsingborgs nattverksamhet skulle stängas med sina 36 sängplatser. Socialnämnden förkunnade samtidigt i bombastiska ordalag att kommunen själv skulle lösa boendet för de hemlösa. Och lösa det på ett bättre sätt för de hemlösa än vad Hemlösas Hus gjorde. Hemlösas Hus skulle inte behövas längre som ett komplement till stadens egen verksamhet. Man garanterade att alla hemlösa innan vintern skulle få ett bättre boende än vad Hemlösas Hus kunde erbjuda. Denna klara utfästelse utfärdat innan valet kunde rimligtvis ingen ha något att invända emot. Men vad var socialnämndens – livligt uppbackad av kommunledningen – löfte egentligen värt?

Åren 2012 och 2013 var det 74 resp 71 akut hemlösa i Helsingborg. Allt enligt socialnämndens mätningar. År 2014 hade antalet dramatiskt ökat till 122 personer!
Men redan 2015 kom det ett pressmeddelade från staden. Hemlösheten har nu halverats! Nu var antalet hemlösa helsingborgare 63 st. Även 63 hemlösa helsingborgare är 63 individer för mycket. Och 63 stycken mer än löftet från 2014. År 2016 kom en ny mätning. En liten ökning till ”bara” 72 st hemlösa. Således en ökning med nio personer. Mätningarna 2012-2016 har gjorts av socialnämnden.
I dagarna offentliggjordes Socialstyrelsens stora riksomfattande mätning för 2017. Resultat 117 akut hemlösa helsingborgare! Plus ett okänt mörkertal. En ökning med inte mindre än 70% på ett år! Och 115 akut hemlösa helsingborgare mer än vad kommunledningen ”garanterade” 2014, när man beslöt att stänga Hemlösas Hus nattverksamhet med sina 36 sängplatser. Denna gång har det inte sänts ut några pressmeddelande från Rådhuset med glada tillrop som”Staden för dig som vill något.” osv.

Ett samhälle kan bedömas efter hur man behandlar sina mest utsatta medborgare. Helsingborgs kommuns likgiltiga och oengagerade hantering av de hemlösa och Hemlösas Hus ger en bild av en oerhört inhuman stad. Milt uttryckt.
Björn O. Anderberg ordf. Frihamnen / Hemlösas Hus”