413 helsingborgare står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om helsingborgare som bor i trappuppgångar, i parker, tält eller riskerar att hamna i ett liv utan tak över huvudet. Människor som saknardet vi tar för givet som värme, dusch, säng och gemenskap med andra i ett ombonat hem.

Av de 413 är 115 helsingborgare akut hemlösa, enligt den definition som socialstyrelsen använder. Men andra ord är det människor som helt saknar tak över huvudet och sover ute, i tält, trappuppgångar och då och då på ett akutboende.
Det är 115 för många.

45 helsingborgare riskerar att hamna utan bostad när de kommer ur från en kriminalvårdsanstalt, ett HVB- hem eller familjehem.
168 helsingborgare har tak över huvudet genom till exempel träningslägenheter men de har inte tillgång till den vanliga bostadsmarknaden.
75 helsingborgare har fixat eget kortsiktigt boende hos till exempel kompisar
.
Detta visar socialstyrelsens hemlöshetsrapport som visar läget 3-9 april 2017.
I rapporten ingår inte ensamkommande flyktingbarn som är placerade genom socialtjänsten, inte heller utrikes födda som saknar uppehållstillstånd eller EU- medborgare som vistas i Helsingborg.